Fonden i tal

De sidste 10 år har William Demant Fonden bevilget i alt over 700 millioner kroner til projekter, der falder ind under fundatsens formål.

Audiologi og hørelse

Af de 700 millioner kroner er lidt over en tredjedel tildelt projekter med særlig fokus på audiologi og hørelse, dvs. projekter, der handler om at helbrede eller afhjælpe høretab, eller projekter, der drejer sig om følgeeffekter af høretab.

Unges uddannelse

Også unges uddannelse vægter tungt i den samlede statistik over uddelinger, da ca. en femtedel af alle bevillinger går til bl.a. studieophold og ph.d.-afhandlinger.

Kunst og kultur

Inden for kategorien kunst og kultur er tildelingerne talrige og fordeler sig over mange mindre omkostningstunge projekter. Men selvom beløbene pr. projekt er forholdsvis beskedne, gør antallet af tildelinger alligevel, at næsten en femtedel af alle fondsmidlerne de sidste 10 år er faldet ind under denne kategori.

Tendensen

De samlede årlige bevillinger beløber sig til ca. 100 millioner kroner, og alt tyder på, at denne beløbsramme også vil være passende fremover.

Årsrapporter

Læs mere om William Demant Fondens uddelinger i Årsrapport 2013Årsrapport 2014Årsrapport 2015Årsrapport 2016Årsrapport 2017 og Årsrapport 2018.

For de erhvervsmæssige aktiviteter henvises til William Demant Invest A/S’ Årsrapport 2013Årsrapport 2014, Årsrapport 2015Årsrapport 2016, Årsrapport 2017 og Årsrapport 2018 (på engelsk).