Støtteområder

Her kan du se de områder, Fonden støtter. Fokus ligger inden for forskning og uddannelse, særligt inden for det audiologiske felt. Men det er også muligt at opnå støtte til projekter af mere social og kulturel karakter.

  • Uddannelse og aktiviteter, der skal hindre og afhjælpe høretab.
  • Publikationer, konferencer og kampagner, der skal udbrede kendskabet til hørelse og høretab – dels blandt forskere og professionelle audiologer, dels i den brede offentlighed.
  • Forskningsprojekter inden for audiologi, psykoakustik, psykologi og sociologi.
  • Forskningsprojekter, konferencer, publikationer og kampagner, der har til formål at udbrede kendskabet til audiologi og høreløsninger, specielt rettet mod børn.
  • Stipendier til unge forskere, der ønsker at arbejde på Oticons forskningscenter Eriksholm.
  • Projekter, der skal forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem kulturelle og sociale aktiviteter – fortrinsvis projekter, der involverer høresansen, fx gennem musik.
  • Rejselegater inden for alle studieretninger, til studier eller praktik i udlandet.
  • Uddannelseslegater, jubilæumslegater og kulturelle aktiviteter, der dels kan støtte William Demant-koncernens medarbejdere med et godt arbejdsklima, dels kan hjælpe medarbejdernes børn til at få en tryg fremtid.

Hvis du vil søge om støtte til uddannelse og forskning, kan du læse mere her.

William Demant Fonden får hvert år tusindvis af kvalificerede ansøgninger – flere, end der er støttekroner til. Derfor er der ingen garanti for at få støtte, selvom dit projekt umiddelbart opfylder kriterierne. Der gives heller ikke begrundede afslag, så du kan ikke klage og få sagen taget op igen. Sådan er vilkårene.